CLEAN AIR TECHNOLOGIES DANMARK


Clean Air Technologies har specialiseret sig i energigenvinding ved
røggaskondensation til industrier, kraftvarmeanlæg samt forbrændingsanlæg.
Vi leverer komplette røggaskondensationsanlæg samt anlæg til røggasrensning
og anlæg til fjernelse af ammoniak fra kondensat/spildevand.

Clean Air Technologies Danmark ApS er datterselskab til Clean Air Technologies ABStore energibesparelser ved røggaskondensation
Installation af røggaskondensation giver typiskt følgende reduktioner af brændselforbruget for fastholdt varme/energiproduktion:

Naturgasfyrede kedelanlæg ca. 10 % brændselsreduktion
Flisfyrede kedelanlæg ca. 25 % brændselsreduktion
Halmfyrede kedelanlæg ca. 10 % brændselsreduktion
Affaldsfyrede kedelanlæg ca. 15 % brændselsreduktion